Planet Future
Follow us on   

CBSEX

       
Omkar Singh   Shreya Gupta   Sanjhi Mehar   Yashdeep Kaur   Ishmeet Kaur
Maths 100%   Maths 99%   Maths 99%   Maths 99%   Maths 98%
                 
                 
       
Vinayak Gupta   Manseerat   Yashaswani   Tejveer Singh   Ashwin Chauhan
Maths 97%   Maths 95%   Maths 95%   Maths(10 CGPA)   Maths(10 CGPA)
                 
                 
       
Gautam Sood   Prabal Pathania   Ritika Sachdeva   Karanvir Kaur   Charvi Koul
Maths(10 CGPA)   Maths(10 CGPA)   Maths(10 CGPA)   Maths(10 CGPA)   Maths(10 CGPA)
                 
                 
                 
       
Bhavika   Arshita   Kartik Khandelwal   Manraj Sodhi   Sidharath
Maths(10 CGPA)   Maths(10 CGPA)   Maths(10 CGPA)   Maths(10 CGPA)   Maths(10 CGPA)
                 
                 
                 
       
Anshu Garg   Kiratpreet Kaur   Tanvi Koul   Harmanpreet   Bhavya
Maths(10 CGPA)   Maths 94%   Maths 94%   Maths 92%   Maths (9.6 CGPA)
                 
                 
                 
             
Mansi   Sargun            
Maths (9.6 CGPA)   Maths 91%